w a n d a s c h a a p b e e l d e n d k u n s t e n a a r

INDEX
  CV
  TENTOONSTELLINGEN EN PROJECTEN
  WERKOVERZICHT
  RECENSIES
  CONTACT

een kleine selectie van mijn fotowerk

steen oogst van de straat Venetie
Elburg Gent 1 fabriek
Gent 2 Reevediep rivier